Бактериите најмногу се размножуваат на дрвената даска за сечкање

2031
дрвена даска за сечкање
Booking.com INT

Зошто кујнските даски претставуваат идеална подлога за размножување на бактериите? 

Bitcoin Exchange CEX.IO

При употреба на дрвената даска, односно при сечкањето на неа, (месо, риба, зеленчук) се создаваат бразди на дрвото и на тој начин рамната површина на даската се зголемува и до три пати.

Бактериите се задржуваат во ситните резови и не можат ефикасно да се отстранат ниту со редовното перење на даската по употребата.

Пластичните даски затоа претставуваат подобро решение од дрвените, но и тие треба редовно да се перат и менуваат.

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...