Десет апликации без кои денешната младина не може да живее

631
Booking.com INT

Секој од нас има некоја дневна рутина и апликации кои ги проверува штом се разбуди. 

Bitcoin Exchange CEX.IO

Мобилните телефони денес се главниот апарат што го користиме за комуникација и работа, поради тоа секој од нас посветува големо внимание на апликациите кои ќе ги инсталира на својот телефон.

Едно неодамнешно истражување покажа дека младите лица користат корисни апликации.

Американскиот „ком Скор“ истражи без кои апликации не може да живее денешната младина, односно лицата на возраст меѓу 18 и 34 години.

Ова е листата на најупотребуваните апликации:

10. Instagram 

9. WhatsApp 

8. Apple App Store 

7. Google Search 

6. Google Maps 

5. YouTube

4. Facebook Messenger 

3. Facebook 

2. Gmail 

1. Amazon

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...