ЕКОЛОГИЈА | Животот на Медитеранот е загрозен | Се очекуваат големи последици

1149
Green plant growing from cracked earth
Booking.com INT

Медитеранот го очекува невиден притисок врз природните ресурси кои се резултат на климатските промени, и тие треба да бидат презентирани на разбирлив начин за пошироката јавност, беше кажано на тридневната конференција на медитеранските новинари и климатските експерти во мароканскиот град Маракеш.

Bitcoin Exchange CEX.IO

Со денешниот однос влијаеме на климата каква што ќе биде за триесет години, а Медитеранот е една од областите каде што се очекуваат најголеми последици, па е потребно да им се овозможи на луѓето да се заштитат себеси, и да извршат притисок врз оние кои ги носат одлуките сериозно да го земат предупредувањето, изјави во името на коорганизаторите на настанот, директорот на IUCN за Медитеранот Antonio Troya.

Мароканскиот климатолог Mohammed Saïd -Karrouk рече дека “новата клима” значи движење на топлите области кон северниот пол и трајна нестабилност на климатските услови кои ја намалуваат можноста за предвидување. Од тие причини, на пример, 2015 година, во западниот дел на САД имало суша, а во источниот дел поплави, додека истата година мароканските делови од пустината ги зафатиле поплави, рече Karrouk.

Претседателот на Евро-медитеранскиот центар за климатски промени Антонио Навара објаснил дека климатските промени се слоевити и далекусежни и дека меѓу малку познати последици спаѓа и појавата на недостаток на кислород во морето. За ова има совпаѓање на неколку причини, но може да има и големо влијание врз животот во морето.

Зголемувањето на температурите за два степени ќе резултира во некои делови на светот, со намалување и до 30 отсто на достапната вода, а покрај количината се намалува и нејзиниот квалитет и се зголемуваат побарувачката за вода, рече директорот на Францускиот национален центар за научни истражувања Joel Guiot.
Источниот Медитеран се соочува со најчести суши во последните 900 години.

Тој додаде дека источниот дел на Медитеранот, кој бил место на сегашните војни, се соочува со највисока зачестеност на суши во последните 900 години. Сушите го смениле текот на историјата, рече тој, додавајќи информации по кои таму пред 3200 години владеела 300 годишна суша, што се совпаѓа со појавата на пиратскиот народ познат како Морски луѓе.

На Втората конференција на новинарите за животната средина на новинските агенции во Медитеранот, директорот на Заводот за заштита на влажните подрачја на Медитеранот Jean Jalbert најави дека во Медитеранот се очекува невиден притисок врз природните ресурси, на кој е и сега еколошкиот отпечаток на развојот речиси двојно повисок отколку на други места во светот.

Од десетте земји со најголем еколошки отпечаток на водата, пет од нив се на Медитеранот: Португалија, Шпанија, Италија, Грција и Кипар, а 82 проценти од потрошувачката на вода од јужномедитеранските земји оди на земјоделството, рече Jalbert.

За вредностите на водните живеалишта, како што се мочуриштата и делтата зборува фактот по кои заземаат само шест проценти од светската вода, а обезбедуваат една четвртина, односно 24 отсто од примарното производство на сите екосистеми, изјави Jalbert, додавајќи дека тоа се исто така, најзагрозени живеалишта.

Климатските промени се закануваат на изумирање на видови во водните живеалишта

Во текот на 20-тот век, уништени се половина од областа на водните живеалишта, а меѓу денес постоечките 30 отсто се вештачки, рече Jalber и заклучи дека климатските промени се закануваат со изумирање на бројни видови во средоземните мочуришта, главно во Шпанија, Израел и Далмација во Хрватска.

Професорот по економија од Венеција Roberto Roson работел на макроекономската проценка на влијанието на климатските промени врз економиите на одделните земји и рече дека зголемувањето на температурата за три степени би намалил шест проценти на земјоделството во Израел и Турција, а шест и пол проценти на туризмот во Малта.

Мароканскиот океанограф Maria Snoussi оценила дека земјите од Медитеранот прават невнимателни интервенции на брегот на морето, каде што тие се откажуваат од огромните придобивки кои им го дава природното крајбрежје и мора да ги надоместат загубите предизвикани од ерозијата на крајбрежјето.

На сите овие оптеретувања на екосистемот доаѓаат климатските промени, па тие би требало да бидат можност да се промени односот кон природата и животната средина, рече Snoussi на собирот кој има за цел да го зголеми капацитетот на известување за климатските промени во Средоземното Море.

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...