Ендоекологија – чистота на внатрешноста на организмот

1164
Booking.com INT

Ендоекологијата е наука која проучува и развива методи и средства кои овозможуваат да се зачува чистотата на внатрешноста на организмот, со што се овозможува нормалната животна функција на сите органи и ткива.

Bitcoin Exchange CEX.IO

Ендоекологија е нова гранка на научната медицина, која нема за цел да излечи болести, туку првенствено се занимава со превенција, што е исклучително важно во современи услови.

Човекот е нераскинлив дел од природата, и затоа секоја клетка на нашето тело реагира чувствително на било какви промени од околината. Биохемиските процеси во живите клетки кои го сочинуваат целиот живот на нашата планета, вклучувајќи го и човекот, се создадени, многу одамна, пред многу милиони години. И за сите тие милиони години, еволуцијата на живиот свет се случувала во идеални услови на примарната еколошка чистота.

Но, во 20-тиот век, технолошкиот напредок до непрепознатливост го промени обликот на нашата планета. Во последните десет години, станавме незабележително жители на некоја друга планета. За жал, повеќето од нас живеат далеку од недопрените делови на природата, во средина на многу хемикалии, токсини кои во телото доаѓаат преку храната, водата и воздухот кој го дишеме …

Постои научно утврдување на токсините: “Секоја материја која доаѓа од надвор или се создава во организмот, која во погрешно време се нашла во погрешна количина на погрешно место.”

Затоа е практично неизбежно загадувањето на внатрешната страна на организмот во современи услови. Зошто е тоа опасно?

Прво, во борбата против токсините се троши многу енергија која би можела да се искористи во животниот циклус. Второ, многу хемиски супстанции можат да ја нарушат работата на имунолошкиот систем, што придонесува за развој на алерголошки болести, недостаток на имунитет и онколошки процеси. Трето, долгото “труење” на клетките може да придонесе за развој на хронични болести и предвремено стареење на организмот.

Ендоекологија е наука која проучува и развива методи и средства кои овозможуваат да ја одржиме чистотата во внатрешноста на организмот, а со тоа да обезбедиме нормални животни функции на сите органи и ткива. Ендоекологија е нова гранка на научната медицина, која нема за цел да излечи болести, туку првенствено се занимава со превенција, што е исклучително важно во современи услови.

Иља Мечникова, Лина Штерн, Влаиљ Казначејев

Познатиот руски научник Иља Мечњиков направи теорија на стареењето, кое го дефинира како “валкање” на околните клетки на ткивото: со возраста процесот на исфрлање на непотребните материи од екстрацелуларното ткиво го спречува тука да влезат. Лина Штерн ја открила функцијата на бариерата на екстрацелуларното ткиво, а подоцна и академикот Влаиљ Казначејев ја развил таа мисла, нагласувајќи ја идејата за нивната “царинска” функција. Овие откритија и други теоретски основи овозможиле да се создадат основите на ендоекологијата.

Еден тим на научници на Научно – иновативниот центар на Siberian Health (предводен од доктор по медицина, професор, академик на Руската еколошка академија Јуриј Петрович Гичев) активно учествува во реализација на научните идеи за зачувување на чистотата на внатрешната страна (ендоекологија), внесувајќи ги во современи производи. Средството на ендоеколошката корекција и начин на ендоеколошката корекција, се темели на неговата примена (и имплементиран е во производот, “Извори на чистотата”), заштитени се со Патент RF (№ 2297843, приоритет на пронајдокот од 19.10.2004. год.).

Чистотата на внатрешноста на телото е камен-темелник на неговото нормално функционирање и заштита од појава на повеќето болести. Затоа, во системскиот пристап кон зачувувањето на човековото здравје, ендоеколошката наука има првостепено значење.

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...