Загадувањето на воздухот штетно влијае и врз бубрезите

485
Booking.com INT

Истражување спроведено од научници на Универзитетот на Мичиген укажува на поврзаност на изложеноста на загаден воздух со зголемата зачестеност на хронични бубрежни болести.

Bitcoin Exchange CEX.IO

Според овие наоди, хроничните бубрежни болести се значително зголемени во деловите на САД кои бележат поголемо загадување на воздухот.

Останатите фактори на ризик, вклучувајќи поодмината возраст и зачестеноста на хипертензија и дијабетес, не можеле во целост да ги објаснат воочените варијации во врска со хроничните бубрежни болести.

Севкупно во истражувањето се користени податоци за 1,1 милион луѓе.

Научниците напоменуваат дека како ризични се покажале и концентрациите на загадувачот, кои се под пропишаните граници.

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...