Зошто некогаш на денеш ден се прославувал “Денот на Републиката”? – 1943 година

1028

%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%986Второто заседание на АВНОЈ се одржа на овој ден во 1943 година во Јајце, Босна и Херцеговина, во присуство на 142 делегати. 

На овој ден, во поранешната Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се славеше Денот на Републиката, затоа што на тој ден се одржала втората седница на АВНОЈ, на кој АВНОЈ (Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Југославија) е прогласен за врховно, законодавно и извршно тело на југословенските народи. Седницата се одржа во Јајце, во присуство на 142 делегати.

%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%983-001

Беше одлучено Југославија да стане федерална република со шесте федерални единици.

%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%981-001

На Кралот Петар II. му беше забрането враќање во земјата, а на бегалската кралската влада во Лондон одземено и е правото да ја застапува земјата во странство.

%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%984-001 %d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%985-001

loading...