Математичка формула за траење на љубовната врска

966
Booking.com INT

Истражување за трајноста на врските, кое опфатило 2.000 лица, ја откри формулата за траењето на една љубовна врска.

Bitcoin Exchange CEX.IO

Математички, таа гласи: L = 8 + 5У – 2P + 9Hm +3Mf + G – 3g – 5 х (Sm-Sf) х 2 + I + 1,5 х C.

Притоа,

“L” го претставува времетраењето на врската (во години);

“Y” – времето колку се познавате, пред да започне врската;

“P” – е бројот на партнерите што сте ги имале;

“Hm” – важноста која мажот и ја придава на врската;

“Mf” – важноста што жената и ја придава на врската;

“G” – важноста, која двајцата партнери му ги придаваат на хуморот;

“g” – важноста што партнерите му ја придаваат на надворешниот изглед;

“Sf” – параметарот за важноста на сексот;

“I” – оценката на двајцата партнери за родителите;

“C” – параметарот за важноста на децата.

Потоа, секоја од променливите се оценува од 1 до 5, при што 1 е најмалку важно, а 5 е најважно.

Ако сте умерени во одговорите, и на пример средната оценка Ви е – три, врската ќе Ви трае 22,1 година.

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...