Можна е сериозна врска со помлад маж

7849
Booking.com INT

Сериозна врска со помлад маж може да успее само ако се земат предвид одговорите на три прашања.

Bitcoin Exchange CEX.IO

Дали имате слични планови за иднината?

Без оглед колку е помлад мажот од жената, можеби и тој има исти цели како неа поврзани за дом, за деца и за кариера. Важно е искрено да се разговара и жената да знае на што е за да може да планира.

Дали е доволно зрел?

Разликата во годините не е важна, ако мажот е доволно зрел за интелектуално да ја следи жената. Доколку психички совршено си одговарат и има исти планови за иднината, жената може да биде спокојна.

Какви се реакциите на околината?

Ако е помлад две до три години, тогаш тоа не се забележува. Но, ако разликата е многу поголема, реакциите можат да бидат прилично бурни. Но, не треба да се обрнува внимание на тоа.

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...