Монтажна еколошка куќа

615

Новосадското студио „Салт енд Вотер Дизјан“ изработи модел на монтажни еколошки куќи, кои може да се адапирааат и пилагодат на секое опкружување. 

%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b021

Куќата е изработена од дрво и се базира на концептот на отворен простор, кој овозможува силна поврзаност меѓу ентериерот и околината.

%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b03

Таа е замислена како објект за различни намени, па нејзината геометрија може да се менува во зависност од потребите на сопствениците.

%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b04

Во основниот модел централниот дел на куќата го сочинува отворен простор во кој е предвидено да се сместат дневниот престој, трпезаријата и кујната. Покрај овој простор, куќата има и уште една просотроја наменета за спалана соба, бања и остава.

%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b05

Куќата има и пространа тераса, која по желба на сопствениците може да се одвои од останатииот дел на градбата или да се постави на друга локација.

%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b021

loading...