Новата клима се заканува со нови природни катастрофи

1548
Новата клима се заканува со нови природни катастрофи
Booking.com INT

Климатските промени се развиваат многу брзо, а податоците укажуваат дека температурата во светот оди кон „жешка зона“ создавајќи „нова клима“ што е закана за губење на животниот баланс и појави што не можат да се предвидат, предупредија вчера во Маракеш научници.

Bitcoin Exchange CEX.IO

Сите тие глобални промени како што објаснуваат, условуваат природни катастрофи што погодуваат секаде на Земјата како што се бури, поплави, пожари, влијаат врз здравјето на луѓето преку храната, водата, предизвикуваат нови болести, одумирање на флората и фауната…

По тој повод лани во Париз 190 држави потпишаа Париски договор за редукција на емисиите на штетни гасови.

Во Маракеш од 7 до 18 ноември се одржува најголемата конференција за климатските промени на која се повеќе илјади научници, претставници на влади и организации за заштита на животната средина – COP22 организирани од ОН.

Паралелно со СОР22 во Маракеш од 11 до 13 ноември се одржува Вториот состанок на новинари кои известуваат за животната средина од агенции од медитерански држави.

Претседателот на Комитетот Мед СОР22, Жил Берхол нагласи дека за сите тие појави на дисбаланс на екосистемите одговорно е само човештвото кои игнорираа радикални климатски промени во изминатите 30 години.

Берхол истакна дека луѓето во овој момент носат одговорност и за климата каква ќе биде за 30 години, укажувајќи дека научните прогнози предвидуваат понатамошни радикални промени за кои општествата мора да преземат одговорност и да се обидат да предупредат.

Научникот смета дека сепак, политичарите продолжуваат да ги игнорираат препораките на експертите кои предупредуваат на можни катастрофи.

– Температурата расте и гледаме дека температурните промени влијаат на појава на катастрофи што погодуваат различни делови од светот влијаејќи директно на животот на луѓето, нагласи тој.

Бехол бара заедничка акција на новинарите и експертите за подигање на свеста кај луѓето.

– Кога е во прашање подрачјето на Медитеранот, климатските промени влијаат врз морето, има недостиг и појава на загадена вода и екосистеми, поморски загуби, зголемена потреба за наводнување како и пораст на нивото на морето што загрозува крајбрежна инфраструктура, нагласи претседателот на Евро-Медитеранскиот центар Антонио Навара.

Координаторот за глобални климатски промени Едвард Пери вели дека минатата година науката укажала дека  Земјата е погодена со климатски промени, но предупреди и на штетите предизвикани од војни и голема миграција на луѓе од рурални средини кон урбани области.

Тој смета дека подрачјето на Медитеранот во следните децении ќе биде се посуво и потопло, пропратено со пожари, недостиг од вода и изумирање на загрозени видови растенија, животни…

– Сите мора да тргнеме во акција и тоа веднаш. Акциите мора да бидат насочени кон промени во однесувањето на заедницата за да се предупреди на штетните последици кои се закана за екосистемот, заклучи Пери. Според него, Парискиот договор би бил голем чекор во тој правец.

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...