Од земјата на изгрејсонцето до земјта на Сонцето

4713
Booking.com INT

Денеска во ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ гостин беше Sosuke Ichihashi, студент по Philosophy и Civil engineering на Kyoto University, Јапонија.

Bitcoin Exchange CEX.IO
Гоце Делчев и Sakamoto Ryoma со идентична животна приказна

Со оглед дека јапонската култура и историја се малку опфатени во наставната програма по историја, гостинот имаше презентација и запознавање на учениците од осмо одделние со позначајните личности од јапонската историја, пред се со животот и делото на Sakamoto Ryoma, и со културните и опшествените текови во јапонското општество во XIX век.

Со учениците од 8-1

Дополнително, од страна на учениците беше презентирана општествено-политичка состојба во Македонија во XIX век, а се разгледуваше и животот и делото на македонскиот револуционер Гоце Делчев.

Со професорот по историја Влатко Трошански

Потоа, низ разговор учениците и гостинот од Јапонија правеа компарации, играа квиз на утврдените знаења и поставуваа дополнителни прашања.

Соработката ќе продолжи – во разговор со директорката Мирјана Велкоска и психологот на училиштето Весна Шуркова
Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...