Пет признаци дека можеби некој Ве прислушува

1179
Booking.com INT

По што може да препознаете дека Вашиот смартфон го прислушуваат? Има неколку признаци за тоа, кои и не мора ништо да значат, но може да укажат дека Вашите разговори ги слушаат повеќе луѓе отколку што би требало…

Bitcoin Exchange CEX.IO

1. Кога батеријата на телефонот е загреана и кога тој е исклучен – тоа укажува дека некоја програма е се уште активна.

2. Смартфонот бргу се празни… Наглото празнење на батеријата е поврзано со додатното трошење на енергијата на уредот, за коешто ние не знаеме, и што веројатно значи – присуство на вирус.

3. За полнењето на телефонот и за вклучувањето и исклучувањето е потребно повеќе време од вообичаено.

4. Светкање или трепкање на екранот при вклучување и гасење на уредот – тоа може да значи присуство на шпионска програма. Но, исто така може да укажува и дека телефонот е расипан.

5. Какви било необични звуци за време на телефонирањето (најчесто пулсирачко потчукнување).

И, бидејќи горенаведените признаци се неспецифични, тие сами по себе не може да бидат сигурен знак дека ве прислушуваат. Гледајте на нив како на целина, и внимавајте на кого му го давате телефонот.

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...