Поврзаност на воспалителните процеси и депресијата

1218
Booking.com INT

Истражување на канадски научници укажува на поврзаноста на воспалителните процеси во мозокот и депресијата.

Bitcoin Exchange CEX.IO

Наодите се темелат на анализата на снимките на мозок на 20 пациенти со дијагноза на депресија и 20 здрави испитаници од контроланата група.

Се покажало дека пациентите со клиничка депресија имаат 30 отсто поголем ризик за присутност на воспалителните процеси во мозокот.

Воспалителните процеси во мозокот биле поврзани и со поголем ризик за потешки симптоми на депресија.

Истражувачите веруваат дека нивните наоди го објаснуваат веќе познатото зголемување на ризикот од депресија кај лица со хронични воспалителни болести.

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...