Позитивна мисла | Бог секогаш ја испраќа вистинската работа во вистинско време

5623
Booking.com INT

Бог секогаш ја испраќа вистинската работа во вистинско време.
Ниту премногу рано, ниту премногу доцна.
Потребно е само малку трпение и верба.
Сигурно ќе биде вредно да се почека.

Bitcoin Exchange CEX.IO
Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...