Позитивна мисла | Диоген од Синопа

2304
Диоген од Синопа

Ако сакаш да избегнеш неподнослив живот, треба да трпиш две работи: лошо време и човечка неправда. Диоген од Синопа

loading...