Позитивна мисла | Диоген од Синопа

1647
Диоген од Синопа

Ако сакаш да избегнеш неподнослив живот, треба да трпиш две работи: лошо време и човечка неправда. Диоген од Синопа