Позитивна мисла | Диоген од Синопа

2483
Диоген од Синопа
Booking.com INT

Ако сакаш да избегнеш неподнослив живот, треба да трпиш две работи: лошо време и човечка неправда. Диоген од Синопа

Bitcoin Exchange CEX.IO
Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...