Позитивна мисла | Жена

3891
Booking.com INT

Не можеш да освоиш жена ако ѝ кажеш дека е убава, тоа ѝ го кажуваат сите. Жената ќе ја освоиш само ако на неа ѝ е убаво со тебе.

Bitcoin Exchange CEX.IO
Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...