Позитивна мисла | ЖИВОТ !

846

Животот секогаш ти враќа она што ќе му дадеш.
Текокт, квалитетот и смислата на животот не се случајност.
Животот секогаш е огледако на твоите дела!

loading...