Позитивна мисла | ЖИВОТ !

897
Booking.com INT

Животот секогаш ти враќа она што ќе му дадеш.
Текокт, квалитетот и смислата на животот не се случајност.
Животот секогаш е огледако на твоите дела!

Bitcoin Exchange CEX.IO
Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...