Позитивна мисла | За човекот и хигиената

3488
Денеска луѓето генерално смрдат, затоа што умрел човекот во нив.

Денеска луѓето генерално смрдат, затоа што умрел човекот во нив.

loading...