Позитивна мисла | Лажго

7112
Booking.com INT

Запомни го ова: Другите луѓе не се посреќни од тебе. Тие се само подобри чажговци.

Bitcoin Exchange CEX.IO
Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...