Позитивна мисла | Лажго

6974

Запомни го ова: Другите луѓе не се посреќни од тебе. Тие се само подобри чажговци.

loading...