Позитивна мисла | Лев Никола́евич Толсто́й

1854
Booking.com INT

Луѓето учат како да зборуваат, а сепак, главна наука е како и кога да молчат.

Bitcoin Exchange CEX.IO

Лев Никола́евич Толсто́й

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...