Позитивна мисла | Мудрост

29995

Четири работи од кои треба да се откажеме
1. Прекумерното размислување
2. Стравот од промена
3. Животот во минатото
4. Обидот да им угодиме на сите