Позитивна мисла | Мудрост

31822
Booking.com INT

Четири работи од кои треба да се откажеме
1. Прекумерното размислување
2. Стравот од промена
3. Животот во минатото
4. Обидот да им угодиме на сите

Bitcoin Exchange CEX.IO
Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...