Позитивна мисла | Отец Тадеј

13529
Booking.com INT

Опушти се. Не ги зeмај премногу на себе грижите на овој свет, туку чувај го својот мир и живеј со Бога. Нека оди како што оди.

Отец Тадеј

Bitcoin Exchange CEX.IO
Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...