Позитивна мисла | Што имаме денеска?

2357

Денес имаме сѐ поголеми куќи, но сѐ помалку семејства.
Сѐ повеќе дипломи, но сѐ помалку здрав разум.
Сѐ повеќе знаење, но сѐ помалку вистински проценки.
Сѐ повеќе експерти, но сѐ повеќе проблеми.
Сѐ повеќе лекови, но сѐ помалку здравје.

loading...