Позитивна мисла | Што имаме денеска?

2417
Booking.com INT

Денес имаме сѐ поголеми куќи, но сѐ помалку семејства.
Сѐ повеќе дипломи, но сѐ помалку здрав разум.
Сѐ повеќе знаење, но сѐ помалку вистински проценки.
Сѐ повеќе експерти, но сѐ повеќе проблеми.
Сѐ повеќе лекови, но сѐ помалку здравје.

Bitcoin Exchange CEX.IO
Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...