Позитивна мисла | Љубов и корист

1044
Booking.com INT

Големите луѓе во сѐ гледаат љубов, а малите луѓе во сѐ гледаат корист.

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...