Позитивна мисла | Љубов и корист

887

Големите луѓе во сѐ гледаат љубов, а малите луѓе во сѐ гледаат корист.

loading...