Позитивна мисла

634

Нема оправдување за луѓето кои те газат, ниту за тебе ако тоа го дозволиш!

loading...