Позитивна мисла

607

Нема оправдување за луѓето кои те газат, ниту за тебе ако тоа го дозволиш!

loading...