Позитивна мисла | Walter Bagehot

2329

Најголемо уживање во животот е да го направите она за што луѓето велат дека не можете да го дторите.

Walter Bagehot

loading...