Позитивна мисла

1732
Booking.com INT

Кога луѓето ќе почнат да управуваат со владите, владите нема да ни бидат потребни, а до тогаш ќе ни се ебе мамата.

Bitcoin Exchange CEX.IO
Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...