Позитивна мисла

872

Со сила и крв не се покажува љубовта кон Македонија !!!