Позитивна мисла

888

Со сила и крв не се покажува љубовта кон Македонија !!!