Позитивна мисла

3077

Кога размислуваш за она колку си успешен во животот, не сметај на тоа колку си спечалил, туку колку луѓе се среќни од тебе.