Позитивна мисла | Кренат

6464

Кога пријателот ќе се крене многу високо, не му приоѓај сѐ додека не те побара!

loading...