Позитивна мисла | Albert Camus

688

Потребата секогаш да се биде во право е сигурен знак на глупав човек.

Albert Camus

loading...