Позитивна мисла | Albert Einstein

781

Сурово е нели? Тоа што ни е најважно во животот, сфаќаме дека ни е најважно дури откако ќе го изгубиме.

Albert Einstein

loading...