Позитивна мисла | Confucius

1681

Големите дела се остваруваат кога малите се извршуваат правилно. Confucius

loading...