Позитивна мисла | Confucius

1719

Големите дела се остваруваат кога малите се извршуваат правилно. Confucius

loading...