Позитивна мисла | Confucius

1766

Големите дела се остваруваат кога малите се извршуваат правилно. Confucius

loading...