Позитивна мисла | Ingrid Divković

1818

Не се битни оние кои се обидуваат да ве сопрат, туку оние, кога вам највеќе ќе ви затреба, да ве побутнат. Ingrid Divković

loading...