Позитивна мисла | Jacques Fresco

5858

Ми вика тој мене:”Ти си паменетен човек. Како тоа да не си богат”?

А јас му одговорив:”Ти си богат човек. Како тоа да не си паметен”?

Jacques Fresco

loading...