Позитивна мисла | Jacques Fresco

5943
Booking.com INT

Ми вика тој мене:”Ти си паменетен човек. Како тоа да не си богат”?

Bitcoin Exchange CEX.IO

А јас му одговорив:”Ти си богат човек. Како тоа да не си паметен”?

Jacques Fresco

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...