Позитивна мисла | Johann Wolfgang von Goethe

441

Најголемиот човек секогаш останува дете!

Johann Wolfgang von Goethe

loading...