Позитивна мисла | Ludwig Feuerbach

2159
Booking.com INT

Никој не суди посурово од необразован човек. Тој не ги знае ниту причините, ниту контра аргументите, секогаш мисли дека е во право.

Bitcoin Exchange CEX.IO
Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...