Позитивна мисла | Oscar Wilde

632

“Најголемиот миг за секој човек е, во тоа не се сомневам, кога ќе клекне во правта, ќе се удри во гради и ќе си ги признае сите гревови.“

Oscar Wilde

loading...