Позитивна мисла | Oscar Wilde

718
Booking.com INT

“Најголемиот миг за секој човек е, во тоа не се сомневам, кога ќе клекне во правта, ќе се удри во гради и ќе си ги признае сите гревови.“

Bitcoin Exchange CEX.IO

Oscar Wilde

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...