Позитивна мисла | Paulo Coelho

514

Во кругот на животот не постојат ниту победи ниту порази: постојат само промени!

loading...