Позитивна мисла | Paulo Coelho

634

Среќна недела и запомнете:
“Кога сакаме, секогаш се трудиме да станеме подобри од нас. Кога се трудиме да станеме подобри од нас, сè околу нас станува и подобро”.

Paulo Coelho

loading...