ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ !

3934
Booking.com INT

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Bitcoin Exchange CEX.IO

Во договор со агенција за следење на медиуми во колку радио станица или телевизија не ја пријави “На Велигден“ за емитувана на нивните фреквеции во ЗАМП, јавно ќе бидат објавени нивните имиња и истите ќе добијат тужба, а уште поригорозно ќе биде за оние кои би ја искористиле во рекламни цели без согласност.

Благодара,

Џина Паппас Џокси

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...