Просечна тежина на мажите и жените во светот

1999
Booking.com INT

Луѓето во светот во просек се тешки 62 килограми, но тежината варира од држава до држава, во зависност од условите во кои жевеат, начинот на исхрана, телесната градба, матријалните средства и слично.

Bitcoin Exchange CEX.IO

Во прилог е листа на држави во светот и просечна тежина на мажите и жените кои живеат во тие земји:

Германија: мажи 82 килограми; жени 68 килограми;

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%81

Канада: мажи 80 килограми; жени 68 килограми;

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%81

САД: мажи 88 килограми; жени 75 килограми;

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%81

Јапонија: мажи 61 килограми; жени 51 килограми;

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%81

Виетнам: мажи 58 килограми; жени 45 килограми;

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%81

Бразил: мажи 73 килограми; жени 63 килограми;

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%81

Велика Британија: мажи 84 килограми; жени 69 килограми;

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%81

Бангладеш: мажи 56 килограми; жени 43 килограми;

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%81

Чиле: мажи 77 килограми; жени 68 килограми;

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%81

Австралија: мажи 85 килограми; жени 70 килограми;

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%81

Етиопија: мажи 59 килограми; жени 47 килограми;

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%81

Кувајт: мажи 86 килограми; жени 69 килограми;

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%81

Јужна Кореја: мажи 69 килограми; жени 57 килограми;

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%81

Северна Кореја: мажи 59 килограми; жени 47 килограми;

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%81

Русија: мажи 73 килограми; жени 69 килограми;

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d1%81

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...