Скапо ги плаќаме лошите навики | Дури 42 проценти од случаите на рак можат да се спречат, но …

1282
Решете се од лошите навики и посветете се на нештата кои се добри за вашето здравје - смеење, дружење, прошетки во природа, избалансирана исхрана, физичка активност ...

Во големата студија на Американското здружение за рак анализирано е влијанието на факторите на ризик за појава на неколку видови на рак и констатирано е дека во многу случаи ракот може да се избегне со промени на животните навики. Најопасни се пушењето (активно и пасивно), зголемување на телесната тежина и алкохолот.

Новите сознанија добиени од анализата на повеќе од 1,5 милиони случаи на рак, спроведена од страна на експерти на Американското здружение за рак, покажале дека 42% од случаите на рак и 45% од смртните случаи предизвикани од рак е поврзано со ризик фактори кои можат да се елиминираат или да се променат. Најопасните лоши навики се пушењето (активно и пасивно), зголемување на телесната тежина и консумација на алкохол.

Авторите на студијата се фокусирале на 26 видови на рак и 17 фактори на ризик, кои ги нарекле варијабилни, бидејќи можеме да влијаеме на нив со активни мерки. Тие, исто така, истакнале дека наодите покажуваат дека превентивните мерки и едукацијата можат да бидат начин на промена на навиките кои ќе доведат до развој на ракот.

Ниту тоа не е занемарливо

Светската здравствена организација и Меѓународната агенција за истражување на тумори во фактори на ризик за рак кои можат да се променат го вклучиле и загадувањето на животната средина (воздух, вода, почва и храна) со канцерогени супстанции, кои се одговорни за 1-4% од сите случаи на рак, а се проценува дека изложеноста на гасот радон од почвата или градежните материјали предизвикуваат помеѓу 3 и 14% рак на белите дробови. Грижата за животната средина, односно производството на здрава храна и чистотата на водата и воздухот, се сметаат за важен фактор во спречување на рак. Несаканите услови на работното место се, исто така, фактори на ризик.

Што е со зрачењето?

Мезотелиомот, на пример, се поврзува со изложеноста од азбест на работното место. Зрачењето е уште еден фактор на кој може да се влијае. Јонизирачкото зрачење е канцерогено за луѓето. Може да предизвика леукемија и бројни таканаречени солидни тумори, со поголем ризик, ако изложеноста е на помлада возраст. Јонизирачкото зрачење е една од основните дијагностички и терапевтски методи. За да користа од зрачењето биде поголема од потенцијалната штета, радиолошките медицински процедури мора да бидат соодветно пропишани и изведени.

 

loading...