Смртта демне оттука | Mобилниот телефон во комбинација со овие пломби се смртна закана | Видео

2256
Booking.com INT

Дали имате амалгамски пломби? Дали користите мобилен телефон? Ако одговорот на овие прашања е потврден, вашето здравје е во опасност.

Bitcoin Exchange CEX.IO

Постојат многу студии кои укажуваат на ризикот на радиофреквенциските, електромагнетни бранови кои ги емитуваат мобилните телефони.

Исто така, постојат голем број на студии кои укажуваат на ризик кои по здравјето преставуваат пломбите со жива.

Сепак, она што не сте го знаеле е дека последните истражувања покажуваат дека овие два ризика се поврзани.

Електромагнетно зрачење може да предизвика зголемено ослободување на живата во организмот

Новите студии сега покажале дека изложеноста на електромагнетното зрачење, особено на зрачењето од мобилните телефони, го зголемува ослободувањето на живата во организмот од амалгамските пломби. Сепак, изворот на електромагнетното зрачење, не се само мобилните телефони, туку и компјутерските монитори, Wi-Fi-то, телевизијата, микробрановите печки и други уреди.

Амалгамските пломби се покажале како најголем извор на жива во организмот, што не е добро, бидејќи живата е потенцијален невротоксин кој може да предизвика различни имунолошки и невролошки пореметувања.

Хроничната изложеност на живата најмногу влијае на нервниот, имунолошкиот и кардиоваскуларниот систем

Според д-р Расел Блејлок, нервниот, имунолошкиот и кардиоваскуларниот систем се најмногу погодени од штетните ефекти на хронична изложеност на живата. Тој, исто така, укажува на тоа дека има сѐ повеќе докази дека токсичноста на живата има клучна улога во голем број на случаи на Алцхајмеровата болест и други невродегенеративни болести.

Истражувањата покажале дека забните амалгамски пломби континуирано ослободуваат живина пареа, и дека 80% од таа пареа веднаш се апсорбира преку белите дробови во крвотокот. Откако ќе се најдат во крвта, пареата веднаш може да влезе во клетките.

Смртоносниот комбо на електромагнетно зрачење и живата создава електрична струја во устата

Ова смртоносно комбо делува преку галванизмот. Амалгамските пломби производуваат електрична струја, која го зголемува ослободувањето на живината пареа и предизвикува други штетни ефекти. Оваа струја се мери во микроампери и обично изнесува околу 5 микроампери.

Клиничките студии за орална галванска струја откриле дека струјата над 5 микроампери предизвикува сериозни здравствени проблеми во организмот, вклучувајќи главоболки, мигрена, вртоглавица и гадење. Сите тие симптоми исчезнуваат кога ќе се заменат амалгамските пломби.

Изложеност на електромагнетно зрачење е поврзано со труење и алергиски реакции
Една клиничка студија открила дека разликите на електричниот потенцијал поголем од 50 миливолти се патолошки и дека се причина за галванизам, леукоплакија или отровни и алергиски реакции.

Истражувањата, исто така, покажале дека луѓето кои се повеќе изложени на електромагнетно зрачење, како што е оној од микробрановите печки имаат повисоко ниво на жива во организмот и лачат поголема количина на жива.

При истражувањата на животните и луѓето, откриено е дека електромагнетното зрачење предизвикува лачење на калциумот и влијае на хомеостазата на калциумот, фактор кој го намалува нивото на мелатонинот. Тоа е важно затоа што мелатонинот штити од штетните ефекти на живата и слободните радикали, преку регулирање на деноноќниот ритам.

Како да се заштитите себе си од електромагнетно зрачење

Избегнувајте користење на мобилен телефон или практикувајте безбедно користење на мобилен телефон

  • Избегнувајте Wi-Fi и други безжични мрежи
  • Заменете ги безжичните телефони со нивните жичани верзии
  • Избегнувајте користење на лап-топ компјутерите и слични уреди во својот скут
  • Поместете го вашиот кревет најмалку 15 см од ѕидот и од сите потенцијални електромагнетни бранови
  • Најдобар начин да се заштитите себе си е да добиете свој мерач на електромагнетното зрачење и навремено да ги идентификувате местата со највисоа количина на зрачење

Како да се заштитите себеси од жива

Најдобар начин е да ги замените своите амалгамски пломби со нови пломби без жива.

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...