Физичките вежби помагаат при лекување од рак на дојката

582
Booking.com INT

Покрај големиот број веќе добро познати позитивни ефекти од вежбањето за физичкото здравје, научниците ја истакнуваат и психолошка корист од редовна телесна активност. 

Bitcoin Exchange CEX.IO

Како што пишува стручното списание „Псајко Онколџи“, телесните вежби се покажале како делотворно средство во редуцирање на последиците од тежок стрес кај испитаниците.

Податоците собрани од околу 1.800 жени лекувани од рак на дојка, покажале дека оние кои практикувале редовни физички вежби, имаат помал ризик од полседици поврзани со изложеноста на стрес.

Позитивни ефекти од вежбањето се забележани дури и кај испитаници кои практикувале телесни активности со умерен интензитет, како пешачење или возење велосипед.

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...