Црква во форма на планински венец во Јужна Африка

728
Booking.com INT

Во јужноафриканскиот округ Виценберг е изградена несекојдневна црква, за чие изглед архитектите биле инспирирани од околниот планински венец.

Bitcoin Exchange CEX.IO

Рабовите на бетонскиот покрив на црквата „Босџес Чепл“ се спуштаат и креваат создавајќи бројни синусни линии, кои на некои делови допираат речиси до земјата, за потоа да се кренат до врвот на градбата. На овој начин се добива целина која наликува на планините во нејзината близина.

Под вака дизајнираниот покрив на црквата, чија вкупна површина изнесува 420 метри кавдратни, се поставени стаклени ѕидови со високи и ниски вкрстено поставени рамки. Рамките на еден од ѕидовите формираат крст пред кој е поставена говорницата за обраќање на локалниот пастор.

Во центарот на покривот во внатрешноста на црквата се поставени панели кои наликуваат на раширени крилја, за што архитектите добике инпсирација од псалмот 36:7 од Библијата кој гласи: „Колку е неисцрпна љубовта твоја, о Господе! Луѓето наоѓаат засолниште во сенката на крилјата твои“.

Блескаво белата боја на објектот овозможува тој целосно да се „втопи“ во неговото опкружување, а нејзината структура под сјајот на сончевите зраци совршено се отсликува во блискиот базем.

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...