Честото опивање го зголемува крвниот притисок кај мажите

2460
Booking.com INT

Конзумирање големи количини алкохолни пијалаци за кусо време може кај младите мажи да доведе до зголемување на крвниот притисок, покажува истражување спроведено во САД.

Bitcoin Exchange CEX.IO

Честото опивање и кај мажите помлади од 28 години биле поврзано со 70 посто поголем ризик за хипертензија.

Наодите од истражувачите од „Бостонската детска болница“ се собрани на примероки од околу 8.600 испитаници.

Утврдено дека умерената конзумација на алкохол кај жените на помлада животна возраст резултатира со на половина помал ризик од хипертензија.

Слични наоди веќе имаа претходни истражувања спроведени на повозрасни лица.

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...