Што професорите не ни кажале за бројот 9?

1223
Booking.com INT

Ова никој не ви го кажал до сега.

Bitcoin Exchange CEX.IO

Математиката некому е ноќен кошмар, но мора да признаете дека има и своја забавна страна. Ова сигурно не сте го учеле на училиште, а вашите професори не ни имале време да ви обрнат внимание од густиот наставен план и програм.

Еве некои интересни факти за бројот 9 за кои не сте добиле соодветна информација од забавна гледна точка.

Збирот на броевите на производот од бројот 9 и било кој друг број, секогаш го даваат бројот 9.

1 x 9 = 9 = 9 + 0 = 9
2 x 9 = 18 = 1 + 8 = 9
3 x 9 = 27 = 2 + 7 = 9
4 x 9 = 36 = 3 + 6 = 9
5 x 9 = 45 = 4 + 5 = 9
6 x 9 = 54 = 5 + 4 = 9
7 x 9 = 63 = 6 + 3 = 9
8 x 9 = 72 = 7 + 2 = 9
9 x 9 = 81 = 8 + 1 = 9

Истото важи ако бројот 9 го помножиме со било кој број поголем од 9.

48 x 9 = 432 = 4 + 3 + 2 = 9
257 x 9 = 2313 = 2 + 3 + 1 + 3 = 9
75434 x 9 = 678906 = 6 + 7 + 8 + 9 + 0 + 6 = 36 = 36
896315472 x 9 = 8066839248 = 8 + 0 + 6 + 6 + 8 + 3 + 9 + 2 + 4 + 8 = 54 = 5 + 4 = 9

И уште:

9 x 12345679 = 111111111
18 x 12345679 = 222222222
27 x 12345679 = 333333333
36x 12345679 = 444444444
45 x 12345679 = 555555555
54 x 12345679 = 666666666
63 x 12345679 = 777777777
72 x 12345679 = 888888888
81 x 12345679 = 999999999

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...