Јапонец ја создаде најточната мапа на светот | Фото

6588
Booking.com INT

Картата на светот која е дело на Јапонецот Хаџиме Нарукава, е кандидат за досега најдобрата можна дводимензионална проекција на нашата планета.

Bitcoin Exchange CEX.IO

%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%822

Најпознатата проекција на мапи досега, онаа на фламанскиот картограф Џералд Меркатор, наречена Меркаторов принцип, е позната по тоа што најсеверните и најјужните земји се прикажани поголеми отколку што навистина треба да бидат според размерот.

%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%823

Тоа е така, поради прецизноста на меридијаните и напоредниците, за тие секогаш да бидат под агол од 90 степени. Така, некому може и да не му се допадне тоа што, на пример – Аљаска, Гренланд или Русија се претставени несоодветно поголеми.

%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%824

Новата мапа на јапонскиот архитект, насловена „Автографичка мапа“, го претставува секој дел од светот точно и пропорционално еднаков.

%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%825

Мапата веќе е во продажба и може да се купи во разни големини.

%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%826 %d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%827

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...