13 ноември 1944 ослободено Скопје | Видео

780
Booking.com INT

Четириесет и втората дивизија на НОВ на Македонија, во содејство со Шеснаесеттата македонска бригада на Кумановската дивизија на НОВ на Македонија и со помош на вооруженото население, го ослободиле Скопје и со брзо дејство го спречиле уривањето на мостовите на реката Вардар и на хидроцентралата „Матка“.

Bitcoin Exchange CEX.IO

Booking.com INT Bitcoin Exchange CEX.IO
loading...